Stal

Stal stanowi techniczny stop żelaza, przerobiony plastycznie. Zawartość węgla w stali szacuje się na poziomie 2,11%. W dzisiejszych stopach znajdujemy także inne pierwiastki pochodzące z surowców oraz paliw stosowanych podczas otrzymywania stali. Są to składniki zwykłe i domieszki. Celowo dodaje się niekiedy także składniki stopowe. Stal powstaje z surówki wielkopiecowej oraz złomu stalowego. Do wytapiania stali stosowane są różne urządzenia i to od nich zależy czy wytapianie odbywa się na zasadzie procesu konwertorowego, elektrycznego, czy też stosowanego do niedawna procesu martenowskiego. Na chwilę obecną, wszystkie uprzednio wymienione procesy wymagają zastosowania metalurgii pozapiecowej. Jest to niezbędne w celu uzyskania stali o wyższej czystości oraz, by poprawić jakość odlanych wlewków. Historia stali rozpoczyna się kilka tysięcy lat wstecz, kiedy to zaczęło się pomału rozwijać hutnictwo żelaza. Dziś wytwarzana stal wykazuje pożądaną, niską zawartość węgla i jest przeważnie odporna na korozję. Swoje zastosowanie znajduje przede wszystkim do produkcji konstrukcji stalowych, ale także do wytwarzania karoserii samochodowych, puszek konserw czy też elewacji i pokryć dachowych.

Related posts