Stal

Stal

Stal stanowi techniczny stop żelaza, przerobiony plastycznie. Zawartość węgla w stali szacuje się na poziomie 2,11%. W dzisiejszych stopach znajdujemy także inne pierwiastki pochodzące z surowców oraz paliw stosowanych podczas otrzymywania stali. Są to składniki zwykłe i domieszki. Celowo dodaje się niekiedy także składniki stopowe. Stal powstaje z surówki wielkopiecowej oraz złomu stalowego. Do wytapiania stali stosowane są różne urządzenia i to od nich zależy czy wytapianie odbywa się na zasadzie procesu konwertorowego, elektrycznego, czy też stosowanego do niedawna procesu martenowskiego. Na chwilę obecną, wszystkie uprzednio wymienione procesy wymagają zastosowania…

Read More